Vilken betydelse har förskolans kvalitet för barns kunskapsutveckling i förskoleklass?

Internationell forskning har visat att förskolans kvalitet är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. För att säkerställa att alla barn får likvärdiga förutsättningar i förskolans verksamhet så finns det ett stort behov av evidensbaserad kunskap om vilka förutsättningar och arbetsmetoder i förskolan som bidrar till att främja alla barns lärande och utveckling.

Syftet med detta projektet är att undersöka om, och under vilka förhållanden, skillnader i förskolans kvalitet har betydelse för barns kunskapsutveckling i förskoleklass. I projektet kommer vi att utgå från befintliga indikatorer och metoder för att mäta struktur- och processkvalitet i förskolan.

Tillsammans med våra tre partnerförskolor så kommer vi validera och modifiera dessa indikatorer för att mätmetoderna ska passa den svenska förskolekontexten och förankras i professions behov. Denna förstudie kommer att följas av en longitudinell studie där vi följer barn från 2,5 års ålder till förskoleklass. Data kommer att baseras på registerdata samt på strukturerade observationer av kvaliteten på barnens förskolemiljö.

Projektets mål är att kunskapen som genereras är praktikrelevant och på relativt kort sikt kan återkopplas till förskolans verksamhet för att omsättas i den dagliga praktiken. 

Medverkande förskolor/skolor/verksamheter, inkl. skolhuvudman:

  • Bälingeby förskola, Uppsala kommun
  • Stenhammars förskola, Uppsala kommun
  • Årikets förskola, Uppsala kommun

FORSKARE

Linda Forssman
Per-Anders Edin
Christine Fawcett
Gustaf Gredebäck
Olof Åslund

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-09