Urban Facts

Under vinjetten Urban Facts presenterar vi grafer och statistik från våra forskningsstudier.

Politiker har fler grannar med höga inkomster

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT VISA DEN I EN STÖRRE VERSION (PDF). 
Grafen visar att förtroendevalda kommunpolitiker har högre andel höginkomsttagare bland sina grannar i relation till befolkningen i övrigt. Som höginkomsttagare räknas de som har inkomster i den övre inkomstkvartilen. Resultatet för alla politikers grannar markeras med grått, högerpolitikers grannar med blått och vänsterpolitikers grannar med rött. Bland sina 50 närmaste grannar har den genomsnittlige politikern alltså 8,5 % fler höginkomsttagare än vad den genomsnittlige icke-politikern har. I studien ingår politiker från S, V, MP, M, C, L och KD som var folkvaldes under valen 2002, 2006 och 2010.

En ny studie visar att folkvalda kommunpolitiker bor i områden där grannarna har högre inkomster än vad som är fallet för befolkningen i övrigt. Ju snävare man definierar ett område runt varje invånare, desto starkare blir mönstret. Liknande mönster finns för grannarnas utbildningsnivå och födelseland. Om man delar upp resultatet mellan vänster- och högerpolitiker ser man att politiker från det traditionella högerblocket har fler individer med höga inkomster, hög utbildningsnivå och som är födda inom OECD (inkluderat Sverige) bland sina närmaste grannar än vad politiker i vänsterblocket har.

Studien har också undersökt om politiska beslut påverkas av var politikerna bor. Under de studerade mandatperioderna godkändes färre bygglov för flerfamiljshus och färre förslag om nedläggningar av skolor gjordes i grannskap där det bodde fler politiker från partier i den styrande majoriteten. Slutsatsen är att politiker som har möjlighet att påverka undviker att fatta beslut som de uppfattar som dåliga för sitt eget bostadsområde enligt ”not in my backyard”-principen.

Om studien

Titel: Politicians’ neighbourhoods: Where do they live and does it matter?
Forskare: Olle Folke, Linna Martén, Johanna Rickne och Matz Dahlberg

Till studien

Senast uppdaterad: 2021-08-19