Nyheter

Forskning om hyresbostäder som fördelas genom lottning

Alive Bostad AB har inlett uppförandet av 162 hyresrätter i Rosendal i södra Uppsala. Målet är att erbjuda bostad till unga vuxna (18–35 år) med ca 30 procent lägre hyra än andra likvärdiga bostäder. Bostäderna, som ritas av Tengbom arkitekter, byggs i trä och lägenheterna ska fördelas genom lottning.

Lottningen gör projektet intressant för Urban Labs forskare, som får en unik möjlighet att studera sådant som inte kan undersökas när lägenheter fördelas genom kötid.

Matz Dahlberg, IBF.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi är intresserade av att undersöka en rad olika frågor. Hur påverkas ett områdes socioekonomiska och demografiska sammansättning av slumpmässig fördelning av bostäder? Vad betyder det för en ung person att få egen bostad utan att ha behövt stå i bostadskö i många år? Påverkar detta i sin tur studieval, familjebildning, bostadskarriär och allmänt välbefinnande? säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och föreståndare för Urban Lab.

Traditionellt fördelas hyresbostäder genom kösystem, där lång kötid i allmänhet ger fler eller centralare bostäder att välja mellan.

Fredrik Wallman,
Alive Bostad AB.
Foto: Martin Sundström

– Bostadsmarknaden för unga har blivit mycket svår. Det påverkar deras möjligheter att starta sina vuxenliv och deras framtidstro, säger Fredrik Wallman, grundare och vd, Alive Bostad AB.

Han anser att lägenhetsförmedling via lottningsförfarande blir mest rättvist.

– Då får de intresserade samma chans, säger han.

Lottningen måste enligt forskarna göras transparent och tydligt visa att det inte är så att vissa personer får tränga sig före i kön. Ett sätt att uppnå detta skulle vara att låta personer i bostadskön som uppfyller vissa kriterier anmäla intresse till att vara med i utlottningen av hyreskontrakt. På så sätt kan integriteten i den vanliga kön upprätthållas.

– Vi vill skapa förändring på bostadsmarknaden och erbjuda unga människor högkvalitativt boende som de har råd med, säger Fredrik Wallman.

– Att samverka med externa aktörer för att utvärdera viktiga samhällssatsningar är något som vi ser mycket positivt på inom Urban Lab. Att få komma in på ett tidigt stadium för att vara med och utforma satsningen möjliggör en trovärdig utvärdering. Det är något som vi ser som extra värdefullt. Av dessa skäl ser vi det pågående samarbetet med Alive Bostad som mycket glädjande, säger Matz Dahlberg.

Inflyttning i Alive Bostad AB:s lägenheter i Rosendal är beräknad till december 2022.

Läs mer om projektet på Alive Bostad AB:s webbplats

Senast uppdaterad: 2022-01-12