Vad ger bäst betalt vid tvångsförsäljning – exekutiv auktion eller försäljning via mäklare?

Utfallet av tvångsförsäljningar av fastigheter har inte undersökts tidigare men är möjligt att mäta i Sverige, eftersom Kronofogden är skyldig att välja mellan dessa metoder i varje tvångsförsäljningsärende. Studien bygger på evidens från ett randomiserat experiment.

forskare

Matz Dahlberg
Mattias Nordin
Mikael Lundholm

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-10