Urbaniseringens effekter på utbildning

I det här projektet tittar vi på vilka effekter urbanisering har på barns skolresultat i utvecklingsländer. Förbättras människors utbildningsresultat och inkomstnivåer om de flyttar till städer? För att besvara frågan används omfattande data för en rad utvecklingsländer i Afrika och Latinamerika.

forskare

Raoul van Maarseveen, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen 

Senast uppdaterad: 2022-05-10