Påverkar ålder vid invandring bostadsintegration?

I detta projekt undersöker vi om flyktingbarns ålder vid invandringen till Sverige påverkar vilket socioekonomiskt grannskap de bor i som vuxna. Vi undersöker två dimensioner:

  • etnisk sammansättning (andel individer födda i Sverige)
  • socioekonomisk sammansättning (andel höginkomsttagare, andel högutbildade och andel socialbidragstagare).

Forskare

Matz Dahlberg
Cristina Bratu
Madhinee Valeyatheepillay

Senast uppdaterad: 2022-05-10