Områdens rykte och val till gymnasieskolan

Vi undersöker effekter av att den svenska polisen 2015 började publicera rapporter som pekade ut stadsdelar som ”utsatta”. Offentliggörandet av listan har lett till stort medieintresse och de utpekade områdena beskrivs ofta i medierna på ett stigmatiserande sätt.

Vi undersöker hur denna ökade stigmatisering kopplad till bostadsområdet påverkar ungdomars studieframgång och skolval. Vi undersöker vidare de underliggande mekanismer som kan tänkas ligga bakom stigmatiseringseffekten av att bo i ett bostadsområde som utpekas som "utsatt".

forskare

Magdalena Dominguez (projektledare)
Hans Grönqvist
Torsten Santavirta

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-09