Om gentrifiering: Renovering av hyreshus och socioekonomisk sammansättning

Syftet med detta projekt är att med hjälp av registerdata för alla renoveringar i Sverige från 1995 till 2014 undersöka om renoveringar påverkar den socioekonomiska sammansättningen i de renoverade fastigheterna.

forskare

Matz Dahlberg
P-A Edin
Majken Stenberg

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-10