Inkomstskillnader och bostadssegregation

Mellan år 1991 och 2017 ökade den inkomstrelaterade boendesegregationen i Sverige med 62 procent. I denna analys undersöker vi sambandet mellan inkomstojämlikhet och inkomstrelaterad boendesegregation. Sambandet studeras på kommunal nivå i Sverige. Jag finner att ökningen i inkomstojämlikhet före skatt och transfereringar kan förklara hela uppgången i boendesegregation under perioden 1991–2014. Huvudförklaringen är att den ökade andelen låginkomsttagare har följts av en högre koncentration av låginkomsttagare till vissa bostadsområden.

Vi finner också indikationer på att människor ofta bosätter sig i områden där grannarna har liknande utbildningsnivå som de själva. Utbildningsåtgärder som syftar till att höja låginkomsttagares inkomst skulle kunna motverka boendesegregationen. Dock hittar vi inga segregationseffekter av inkomstojämlikhet efter skatt och transfereringar. Således beror segregationsuppgången inte huvudsakligen på att den offentliga omfördelningen har minskat sedan 1990-talet.

forskare

Che-Yuan Liang
Xiao Hu

publikationer

Journal of Economic Behavior and Organization 193, 519-542. Publicerat 2022

Senast uppdaterad: 2022-05-10