Hur värderas bostäder av hyresgäster och hyresvärdar?

Normer, principer och en experimentell studie av hyressättning i Sverige.

Projektet handlar om systematisk hyressättning och hur bostadsmarknadens aktörer värderar bostäder och bostadsattribut. Bakgrunden är de pågående försöken att inom ramen för bruksvärdessystemet hitta innovativa former för hyressättning. Ett uttalat syfte  med dessa försök är att skapa transparens och förutsägbarhet i hyresnivåerna. Hur det fungerar i praktiken är dock omstritt.

I detta projekt studerar vi människors betalningsvilja för olika bostadsegenskaper. Vi avser också att studera förhandlarnas, det vill säga fastighetsägarnas och representanter från hyresgästföreningens syn på och förståelse av hyresgästernas värderingar samt hyressättningens principer, funktioner och legitimitet.

Ambitionen är att genomföra ett hypotetiskt valexperiment, en strategi som ofta används inom andra forskningsområden. Såvitt vi vet är vår studie den första som använder denna strategi för att studera individuella preferenser för bostadsattribut.

Projektet utförs i samarbete med Uppsalahem.

projektdeltagare

Cecilia Enström Öst
Nils Hertting
Per Johansson

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-09