Gemenskapsbaserade interventioner och ojämlikhet

Forskning tyder på att stärkta band till samhället kan minska brottsligheten, särskilt i missgynnade stadsdelar. Det kan kopplas till kontakthypotesen (Allport et al. 1954). Enligt teorin bidrar kontakt mellan individer till att minska stereotyper, fördomar och diskriminering.

I detta projekt studerar vi hur brottslighet påverkas av stärkta samhälleliga band. Vi utgår från en hälsopolicy (Barcelona Salut als Barris, BSaB) som syftar till att förbättra hälsan och minska ojämlikheter i missgynnade stadsdelar.

forskare

Magdalena Domínguez
Daniel Montolio

publikationer

Bolstering community ties as a means of reducing crime 

Senast uppdaterad: 2022-05-09