Gängräder, kriminalitet och välfärd

Över hela världen har ansträngningarna att upptäcka kriminella organisationer som är inblandade i narkotikahandel intensifierats, och sanktionerna har skärpts. När det gäller brottsbekämpande politik har spridningen av gäng bekämpats mestadels med hårda polisstrategier som räder. Detta är ingripanden som hålls nära i tid och territorium i syfte att avveckla kriminella grupper.

I detta projekt studerar vi rädernas effekt på brott för arresterade individer och deras kumpaner. Vi studerar även bredare välfärdskonsekvenser för de områden där en räd ägde rum. Dessutom visar en simulering att räder kan åstadkomma ännu större effekter om fler nyckelpersoner i gängen avlägsnas. Resultaten indikerar att räder kunde ha uppnått en 50 procent större minskning av kriminell aktivitet om nyckelpersoner hade tagits bort. På så sätt ger en nätverksanalys insikter om hur policyutformningen kan förbättras.

Forskare

Magdalena Dominguez

Publikationer

Sweeping up gangs: The effects of tough-on-crime policies from a network approach (working paper)

Gäng, nätverk och brott – lärdomar för Sverige, Ekonomisk Debatt 4/22: Länk till artikel

Senast uppdaterad: 2022-05-25