Elektricitet, samhällsförändring och effekter på lokala arbetsmarknader

Detta projekt analyserar hur lokala arbetsmarknader anpassar sig till tekniska förändringar. Vi analyserar det tidiga 1900-talet, då elektriciteten bidrog till en andra industriell revolution genom att spridas brett i samhället. Effekterna på tillväxt, kompetensbehov och urbanisering har dokumenterats av historiker, men mest på aggregerad nivå. Detta projekt går djupare genom att utnyttja länkade folkräkningsdata för att följa karriärvägar och geografisk rörligheten bland individer på orter påverkade av tekniska förändringar.

Vi finner lokal variation i teknisk förändring längs de nya elnät som växte fram kring det statliga stamnätet, där maskininvesteringar uppmuntrades genom tillgången till en billigare och mer pålitligare kraftkälla än vatten och kol. Projektet syftar till att analysera hur individer anpassar sig till tekniska förändringar (genom att få nya färdigheter eller flytta till en ny plats) och hur olika regioner svarat på införandet av ny teknik och individers rörlighet.

forskare

Kerstin Enflo
Jakob Molinder

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-09