Effekter av tidigt inträde på bostadsmarknaden: Evidens från lotterifördelning av nya hyresbostäder

Hur påverkas ett områdes socioekonomiska och demografiska sammansättning av slumpmässig fördelning av bostäder? Vad betyder det för en ung person att få egen bostad utan att ha behövt stå i bostadskö i många år? Påverkar detta i sin tur studieval, familjebildning, bostadskarriär och allmänt välbefinnande?

Detta forskningsprojekt ska försöka besvara frågorna genom att undersöka konsekvenserna av att få en bostad tilldelad genom en utlottning av hyreskontrakt. Med lottningen bryts det så kallade selektionsproblemet som innebär att enbart individer med vissa egenskaper kommer att bo där.

Den experimentella designen på tilldelningen av bostäder ger forskarna goda förutsättningar att finna trovärdiga svar på de kausala frågorna.

Forskare

Matz Dahlberg
Per-Anders Edin
Mattias Nordin

Senast uppdaterad: 2022-05-10