Effekter av att stadsdelar klassas som ”utsatta områden”

Sedan 2015 har den svenska polisen pekat ut vissa områden som ”utsatta”. I detta projekt är vi intresserade av att undersöka hur klassificeringen påverkar de utpekade områdena i fråga om mediebevakning, bostadsprisutveckling, socioekonomisk och demografisk sortering samt in- och utflyttning.

projektdeltagare

Henrik Andersson
Matz Dahlberg
Che-Yuan Liang
Ina Blind, Högskolan Kristianstad
Fabian Brunåker
Greta Fredriksson
Jacob Granath 

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-09