Business as usual? Dynamisk markutveckling i översvämningsområden

Med hjälp av historiska data om översvämningar och byggnader i Spanien dokumenterar vi mönster för markutveckling i efterdyningarna av en översvämning. Den genomsnittliga utvecklingen påverkas inte av översvämningar, och bostadshus fortsätter att byggas nära potentiellt farliga områden.

forskare

Rodrigo Martinez-Mazza
Pierre Magontier

publikationer

Business as usual? The Dynamics of Land Development Around Floodplains

Senast uppdaterad: 2022-05-09