Bostadsförsörjning och bostadsojämlikhet

Enligt filtreringsteorin rör sig bostäder från höginkomsttagare till låginkomsttagare i takt med att bostäderna, med tiden, försämras. Detta projekt undersöker filtreringens roll för låginkomsttagares möjligheter att få bostäder, med utgångspunkt i data för hela befolkningen och alla fastigheter sedan 1990.

forskare

Che-Yuan Liang 
Gabriella Kindström 

publikationer

Senast uppdaterad: 2022-05-10