”Jag bor hos mamma och pappa”. Arbetsmarknad, bostadsmarknad och välfärd.

Ungdomar bor kvar hemma hos sina föräldrar längre än tidigare i historien, samtidigt som de lägger mer pengar på bostäder. År 2020 bodde mer än 50 procent av den unga amerikanska befolkningen (mellan 18 och 29 år) med sina föräldrar, den högsta nivån sedan 1930-talets depression. I Europa bodde 69 procent av personerna i åldern 16–29 år med sina föräldrar år 2019.

forskare

Rodrigo Martinez Mazza

publikationer

Mom, Dad: I’m staying 

Senast uppdaterad: 2022-05-09