Urban Lab

I forskningsprogrammet Urban Lab samlas kvantitativa urbanforskare från flera olika discipliner. Urban Lab är ett samarbete mellan Nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Forskning om hyresbostäder som fördelas genom lottning

Alive Bostad AB har inlett uppförandet av 162 hyresrätter i Rosendal i södra Uppsala. Målet är att erbjuda bostad till unga vuxna (18–35 år) med ca 30 procent lägre hyra än andra likvärdiga bostäder. Bostäderna, som ritas av Tengbom arkitekter, byggs i trä och lägenheterna ska fördelas genom lottning. Lottningen gör projektet intressant för Urban Labs forskare, som får en unik möjlighet att studera sådant som inte kan undersökas när lägenheter fördelas genom kötid.

Läs mer om projektet

DEBATTARTIKEL: VILLAKÖPARE SKULLE KUNNA FÅ HJÄLP ATT BEAKTA RISKEN FÖR ÖVERSVÄMNING

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi och föreståndare för Urban Lab, skrev tidigare i somras en debattartikel i Helsingborgs Dagblad tillsammans med Robert Boije, chefsekonom vid SBAB, och Greta Fredriksson, master i nationalekonomi, som handlar om hur risken för översvämning kan påverka bostadspriserna. Debattartikeln bygger på Greta Fredrikssons masteruppsats.

Läs masteruppsatsen Property Prices and New Information on Flood Risks

Läs debattartikeln Villaköpare skulle kunna få hjälp att beakta risken för översvämning

Strandvy Torekov

Ny rapport om inkomstojämlikhet och boendesegregation

I den nya rapporten Inkomstojämlikhet och boendesegregation som ges ut av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) visar Urban Labs forskare Che-Yuan Liang att inkomstojämlikheten och den inkomstrelaterade boendesegregationen ökat kraftigt i svenska kommuner sedan1990-talet. Ökningen kan inte förklaras av en minskad omfördelning i form av skatter och bidrag. Istället verkar utbildningsnivå vara den faktor som påverkar boendesegregationen mest. 

Läs rapporten Inkomstojämlikhet och boendesegregation

Finansiering

Urban Lab är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-11-22